Časté dotazy

Jak dlouho trvá detoxikace?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Detoxikace je nikdy nekončící proces. Stejně tak jako neustále uklízíme kolem nás, je zapotřebí pravidelná očista uvnitř nás.

Jak dlouho trvá jedna detoxikační kúra?

Jedna detoxikační kúra vydá zhruba na 6-7 týdnů. Pak následuje kontrolní test se stanovením nové toxické mapy. Podle té sestavíme novou detoxikační kúru, která nás vede o další krok dopředu s jinými preparáty.

Jak dlouho trvá celková detoxikace?

Celková detoxikace je dlouhodobá, zhruba 1-2 roky. Jedná se však o důkladnou detoxikaci, jejíž smyslem je dojít až k samému kořenu potíží. 

Za jak dlouho se mně uleví?

U některých klientů nastává úleva během několika dní. Záleží na typu problému a psychice klienta.

U většiny klientů nastává zlepšení během několika prvních týdnů. 

Detoxikaci může „bránit“ některý z vnějších faktorů, např. životní období, emoční program, léky. Všechny tyto okolnosti patří do celostního pohledu, kterým se na každého klienta dívám. Vždy hledám s klientem, co brání detoxikaci.

Mohu užívat léky a potravinové doplňky?

Léky v žádném případě nezasahuji do detoxikace, ty jsou v plné kompetenci Vašeho lékaře a NIKDY je bez porady s ním nevysazujte, užívejte je i nadále!

Je možné zároveň užívat potravinové doplňky, popíjet bylinné čaje atd. Klient mi vždy sděluje, jaké doplňky stravy užívá, a domluvíme se. 

Co je detoxikační projev?

Reakce organismu na daný podnět preparátu.

Jak dlouho trvá detoxikační projev?

Nedá se jednoznačně říct, ale ze zkušeností je známé, že projevy jsou od několika minut do několika dní. Rozhodně netrvají týdny či dokonce měsíce. Detoxikační projevy jsou různorodé a nemusí se objevit u každého. Každý organismus je jiný, jinak citlivý. Pokud se u klienta detoxikační projevy vyskytnou, může mi bez problémů zavolat nebo se dostavit na krátké přeměření. Detoxikační projev NENÍ špatný ani nebezpečný.