Nodegeny kapitoly

Emoční bloky a programy, které vznikly během našeho života od prenatálního období po současnost.