• Detoxikace Metoda řízené a kontrolované detoxikace, jejímž autorem je MUDr. Josef Jonáš, se zabývá odstraňováním toxinů. Úkolem imunity je čelit atakům toxinů z životního prostÅ™edí. To dokáže pouze imunita pracující na 100%. To je vÅ¡ak v dneÅ¡ní dobÄ› luxus, který si může dovolit jen málokdo.
  • O mnÄ› S metodou C.I.C. pracuji od jejího vzniku, tedy od roku 2000. Od roku 2007 jsem také její lektorkou. Mému setkání s ní pÅ™edcházely komplikace, které sužovaly mou dceru zhruba pÅ™ed dvaceti lety.
  • Další služby Masáže a baňkování patří k nejoblíbenÄ›jším fyzioterapeutickým metodám, díky nimž dochází k uvolňování a rozproudÄ›ní energie v organismu. Výsledkem je uvolnÄ›ní stažených svalů, odbourání stresu a blokád a následná úleva pÅ™i bolestech hlavy, zad ale také pÅ™i nervozitÄ›, pÅ™epracovanosti, podráždÄ›nosti... TÄ›mito technikami se regeneruje tÄ›lo a dochází rovněž k tolik potÅ™ebné relaxaci, která má blahodárné účinky zejména na lidskou psychiku
  • ÄŒlánky PÅ™ečtÄ›te si o novinkách v detoxikacích, naučte se správnÄ› relaxovat, osvojte si základy psychosomatiky a inspirujte se - na zdravý životní styl není nikdy pozdÄ›!
  • Detoxikační poradna Trápí vás dýchací problémy, alergické projevy, bolesti, fyzická a psychická únava, hormonální poruchy, gynekologické nebo zažívací potíže? Tyto problémy sužují vÄ›tÅ¡inu populace, bez ohledu na vÄ›k a pohlaví. Ale vy s nimi nemusíte žít, vy se jim musíte postavit čelem! Vložte svůj dotaz do poradny a já se podívám, co se s tím dá dÄ›lat, a navrhnu vhodný detoxikační postup
  • Detoxikace
  • O mnÄ›
  • Další služby
  • ÄŒlánky
  • Detoxikační poradna

Aktuality

Upozornení pro čtenáře

Upozornení pro čtenáře
1. Veškerá měření nenahrazují lékařské vyšetření 2. Veškerá slova ( z anatomie, mikrobiologie) jsou používaná „detoxikační hantýrkou“ a neměla by být zaměňována s lékařskými...
více...