8. Zpětná kontrola účinnosti preparátů

Účinnost preparátů kontroluji vždy za určité období ( cca 2měsíce), kdy stanovím novou toxickou mapu Salvií, na přístroji Titánium společně vyhodnotíme změny a podle nového stavu sestavím pokračovací kůru zpravidla s novými preparáty.

Tím řídíme další cílené podávání preparátů.