1. Neinvazní rychlé a přesné zjištění stavu organismu

Metoda spojuje nejmodernější vědecké poznatky s filozofiemi, které vznikly před několika tisíci lety. Základní princip čínské medicíny a pentagram je rozhodující ve strategii detoxikačního postupu.

 

Detoxikace má mnoho podob - detoxikační masáž, detoxikační čaj, očistná kůra, ta či ona detoxikační terapie. . .

Ale víte, co skutečně detoxikujete a jestli detoxikace byla úspěšná ?

Víte od čeho jste se detoxikovali?

Například

bolest hlavy může mít původ v nervovém systému nebo v zatížení jater nebo v hormonálním systému, špatné stravování atd.

Na každou uvedenou bolest je potřeba jiný detoxikační postup, jiný prostředek.

Co je detoxikace ?

Detoxikace je proces odstraňující z těla nepotřebné a škodlivé látky.

Metoda Řízené a kontrolované detoxikace je založena na teorii o toxinech, která za příčinu všech nemocí považuje jedy.

 

Co jsou toxiny ?

Pod pojmem toxiny si lze představit téměř cokoliv, co má nepříznivý vliv na lidský organismus.

Detoxikace je čištění vnitřního prostředí organismu za účelem udržování jeho harmonie.

Všímám si životního prostředí ve kterém se klient pohybuje, pracuje, jaký je jeho životní styl-zda má dostatek pohybu i odpočinku jestli je schopen relaxovat, jak se stravuje, vliv léků a drog, jaká je jeho povaha, jak reaguje na stresové situace atd. A v neposlední řadě mikroorganismy, které tu vždy byly, jsou a budou.

Náš organismus a především imunitní systém se musí umět těmto složitým podmínkám bránit.

 

Řízená a kontrolovaná detoxikace je ucelený systém vycházející z celostního pohledu na nemoc člověka.

Co je nemoc ?

Nemoc je disharmonie vnitřního prostředí vždy s několika příčinami.

Stejně tak jako strom neroste z jednoho kořene, nevznikne nemoc z jedné příčiny.

 

Všechny uvedené vlivy, vytváří v těle tzv. homeostázu - čili rovnováhu vnitřního prostředí. Čím více je rušivých polí a ložisek neboli toxinů, tím více je rovnováha porušena.

Cílem detoxikace je obnovit rovnováhu odstraněním těchto rušivých polí a ložisek, které shrnujeme pod souborný název toxiny

 

Obnovením rovnováhy nedochází k narušování regulačních systémů, kumulaci toxinů a vytváření nemocí.

To je úlohou detoxikace při řešení zdravotních problémů.

 

Uvedená metoda nenahrazuje lékařské vyšetření .