3. Objektivní a podrobné informace o zdravotním problému a jeho příčinách

- odhalení problému již v počátku (např. nádory, které ještě nemusí být zjistitelné standardními postupy)

- zjištění zátěží, které jsou jinými technikami těžko zjistitelné (např. infekční ložiska)

- odlišení problémů nervového systému od poruchy orgánu

- identifikace psychických vlivů (stresy, emoční zátěže, strachy, psychocysty)

- vytestování uložení toxinu – v orgánu nebo nerv.pleteň atd.

- vytestování konkrétního toxinu v daném místě (viry, plísně)

- vytestování, co umožnilo vznik problému (emoční zátěž, životní prostředí, genetika)