7. Možnost bezpl.konzultací při detox.projevech

V průběhu detoxikace ( kdykoliv dle potřeby ) máte možnost se mnou konzultovat případné projevy telefonicky nebo osobně, tak aby jste věděli co a proč se v organismu děje a jak si pomoci.

Pokud je zapotřebí domluvíme tzv.“mezi kontrolu“, kterou nehradíte a pomocí testů na přístrojích zjistíme momentální stav organismu.

Podle vegetativního funkčního testu upravím kůru, tak aby došlo v krátké době k úlevě.